0%
Still working...

VALTUUSTOTYÖ

Olen jättänyt Oulun kaupunginvaltuustossa ja Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuustossa useampia valtuustoaloitteita:

Valtuustoaloite: B-, D- ja muut lausunnot oltava kohtuuhintaisia (aluevaltuusto)

Ennen vuodevaihdetta OYS:n lääkärin laatima B-lausunto maksoi 16,62 € (+50 %, jos laatija erikoislääkäri) ja D-lausunto oli maksuton.Vuodenvaihteen jälkeen hinnaksi on määritelty 51,50 €/kpl, eli hinta on OYS:n osalta noussut reilusti.

Etenkin D-lausunnon (lääkärinlausunto sairaan lapsen vanhempien päivärahaan oikeuttavan hoitovapaan tarpeesta), mutta myös B-lausunnon ja muiden lausuntojen osalta tulisi arvioida, onko määritelty hinta ja reilu hinnannousu kohtuullinen. Asian yhteydessä on muistettava, että maksut koskevat usein ihmisiä, jotka ovat sairauksiensa vuoksi jo lähtökohtaisesti taloudellisessa ahdingossa.

Valtuustoaloite: Sydäniskurien sijaintien arviointi ja sydänturvallisuuden lisääminen Pohjois-Pohjanmaalla (aluevaltuusto)


Sydäniskuri (maallikkodefibrillaattori, AED) on laite, jota käytetään sydänpysähdyksen saaneen hoidossa. Defibrillaattorilla pyritään palauttamaan pumppaava rytmi autettavalle, joka on saanut äkillisen sydänpysähdyksen. On osoitettu, että todennäköisyys selvitä sydänpysähdyksestä on moninkertainen, jos tapahtumapaikalla on käytettävissä sydäniskuri ja sitä käytetään välittömästi.
Sydänliitto on arvioinut kuntien sydänturvallisuutta sydäniskurien osalta, ja osassa Pohjois-Pohjanmaata sydänturvallisuuden luokan on arvioitu olevan sydäniskurien osalta heikko. Lisäksi sydäniskurien sijoittelun katsotaan olevan osin heikolla tasolla.
Ehdotan, että Pohde (esim. OYS Ensihoidon johdolla) selvittää kuntien ja muiden toimijoiden kanssa, mihin kohteisiin sydäniskureita olisi hyvä sijoittaa lisää.

Valtuustoaloite: Jokainen irtisanoutunut on yksi liikaa – anonyymi kysely jokaiselle irtisanoutuneelle (Oulun kaupunginvaltuusto)

Oulun kaupungilta on viime aikoina irtisanoutunut merkittävä määrä työntekijöitä, etenkin hoitoalalta. Asia on hyvin huolestuttava oululaisten näkökulmasta, joten irtisanoutumisten syitä on selvitettävä tarkemmin. Tässä yhteydessä ylemmän johdon tulisi antaa entistä paremmin, tehokkaammin ja järjestelmällisemmin (entisille) työntekijöille mahdollisuus palautteen antamiselle (entiselle) työnantajalleen. Muiden muassa työyhteisöissä olevat ongelmatilanteet esimerkiksi alemman johdon suhteen voivat olla esteenä rakentavan palautteen antamiselle. Rakentavaa palautetta voi näissä tilanteissa antaa aivan hyvin anonyymillä kyselyllä, jonka tulokset ylempi johto arvioi. Tällaistä palautekanavaa tulisi käyttää entistä määrätietoisemmin.

Katso myös: